Breaking News

Woedoe (Kleine wassing)

Voordat men het gebed verricht, moet men de kleine wassing verrichten. Deze handeling heet Woedoe. Deze wassing heeft een kalmerende uitwerking en leidt de mens af van zijn wereldse aangelegenheden. Bovendien heeft ze ook een symbolische betekenis. Men wast die delen, die in het algemeen deel nemen aan de dagelijkse werkzaamheden. En door de uiterlijke reinigen. Het is een soort berouw, dat men toont aan God. Ware dit niet het geval, dan zou het wassen niet veel betekenis hebben.

Afkeuringswaardige (makroeh) zaken met betrekking tot woedoe:

 • Wat Soennah is nalaten.
 • Meer of minder water gebruiken dan nodig is.
 • De wassing in onreine plaatsen verrichten.

Zaken die woedoe ongeldig maken:

 • Urine, zaadlozing, ontlasting en winden laten.
 • Bloed, pus of wit bloed verliezen (als ze over de huid verspreiden).
 • Overgeven.
 • Bloeden uit de mond (als het minder is dan speeksel, maakt het de woedoe niet ongeldig)
 • Flauwvallen.
 • Bedwelmend zijn (dronken of stoned).
 • Geslachtsgemeenschap.
 • Het rechtstreeks aanraken van het geslachtsdeel of billen.
 • Boven genoemde handlingen niet of gedeeltelijk nakomen.
 • Als men diep in de slaap is gevallen.
 • Het eten van kamelenvlees.

Wanneer één van deze zaken voorkomt, is "al Woedoe" verbroken en is men verplicht zijn/haar woedoe opnieuw te verrichten.

Voorwaarden bij het verrichten van Woedoe

 • Het onderscheidingsvermogen tussen het goede en het kwade:
  De rijpheid van het kind ligt rond de zevenjarige leeftijd.
 • De intentie, "an-niyyah": Die bevindt zich in het hart en het uitspreken ervan is een "bid'ah" (Het verzinnen van nieuwigheden in de religie waarvan geen voorschriften zijn.). Volgens de woorden van de boodschapper, Allah's zegen en vrede zij met hem: "Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald".
 • De eis dat het water voor woedoe rein moet zijn en niet met dwang verkregen noch gestolen mag zijn. Indien het niet vindbaar is, verricht dan "at-tayammoem".
 • Het verwijderen van hetgeen het water doet tegenhouden van het bereiken van de huid zoals deeg, was en klei.

De woedoe of “kleine wassing” naar het voorbeeld van de profeet (zvmh) kent de volgende onderdelen:

 • Eerst maakt men een intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan Gods wil), daarna wordt het volgende uitgesproken: Bismi Allahi a Rahmanir a Rahiem. (In de naam van Allah de barmhartige, de genade volle).
  De profeet zei:
  "De woedoe (kleine wassing) zal niet van iemand geaccepteerd worden (van degene) die de naam van Allah (hierop) niet noemt."
  (Overgeleverd door Ahmad en een goede gekwalificeerd door Al-Albaani in Al-irwaa-e)

  En indien hij vergeet "Bismi Allah" te zeggen alvorens aan de woedoe te beginnen, dan zal het hem niet kwalijk worden genomen.

 • Het is “Soennah” vlak voor en tijdens de Woedoe steeds de geloofsbelijdenis te herhalen: Ash_hadoe Anna laa ilaha illaa Allah wa ash_hadoe anna Mohammadan Rasoella Allah. (Ik beweer dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed de profeet van God is).

w1.jpg1. Het wassen van de handen

Men begint met drie keer de handen grondig te wassen.

 

 

w2.jpg2. Het spoelen van de mond

Daarna wordt drie keer de mond gereinigd (men neemt een handjevol water in de rechterhand), waarbij de tanden door er overheen te wrijven schoon wordt gemaakt met vingers van linkere hand. (wenselijk is voor de randen gebruik te maken van een misvak of tandenborstel).

 

w3.jpg3. Het reinigen van de neus

Vervolgens worden eveneens drie keer, de neusgaten gewassen. Men neemt een handjevol water in de rechterhand en snuift door adem in te halen via de neusgaten. Vervolgens snuit men dit water uit met de linkere hand.

Het is aan te raden dat men overdrijft in het opsnuiven (met kracht opsnuift), behalve als men vast dan dient hij niet te overdrijven uit vrees dat het water via de neusholte naar binnen gaat.
De profeet heeft gezegd:
"En overdrijf bij het opsnuiven, behalve als je vast."
(Overgeleverd door Aboe Dawoed en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Sah’ih’ Aboe Daawoed (629))

w4.jpg4. Het wassen van het gezicht

Hierna wordt het gezicht (ook drie keer) gewassen, van voorhoofd tot kin en van oor tot oor. (Een dichtbehaarde baard mag bevochtigd worden).

 

 

w5.jpg5. Het wassen van de onderarmen

Vervolgens worden de armen (ook drie keer) tot aan de ellebogen gewassen. (de rechter arm eerst).

 

 

w6.jpg6. Het vegen over het hoofd

Daarna met de palm (van beide handen) veegt men één maal over het hoofd.
Bij deze handeling begint men bij het voorhoofd en eindigt men bij het einde van de haargroei op de nek. Vervolgens komt men weer terug met de handenpalmen tot het voorhoofd. Deze handeling dient men één keer uit te voeren.

 

w7.jpg7. Het wassen van de oren

En dan worden de oren gewassen.(met de wijsvinger maakt men de binnenkant schoon en met de duim de buitenkant van de oren). Deze handeling dient men één keer uit te voeren.

 

 

w8.jpg8. Het wassen van de voeten

Tenslotte wast men de voeten tot aan de enkels drie maal. (de rechter voet eerst).

 

 

9. Na het eind van de wassing

Aan het einde van de kleine wassing zegt men:
* "Ash-hadoe anna laa ilaha illa Allah wa ash-hadoe anna laa sharieka lahoe wa ash-hadoe anna Mohammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh. ** Allaahoema dj’alnie mina a-ttawaabiena wa dj’alnie miena al-moetatahirien."

* "Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah. Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten en dat Mohammed zijn dienaar en profeet is." (Overgeleverd door Moesliem)

** "Allah, laat mij behoren tot degenen, die berouw tonen en zich reinigen."
(Overgeleverd door Tiermiedie en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-iraaw-e (96))

Het is een plicht voor degene die de kleine wassing verricht om zijn ledematen in deze volgorde te doen. En men dient het wassen van de daarop volgende ledemaat niet te vertragen; zodanig dat de vorige ledemaat droog is.

Het is toegestaan voor degene die de kleine wassing verricht zijn ledematen achteraf te drogen.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 63154 keer
Beoordeel dit item
(1 Stem)
Gepubliceerd in Het gebed
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld