Breaking News

Geloven in Allah

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) is Één en niets is aan hem gelijk en Hij is boven alles. Door Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) te prijzen zijn we in harmonie met de rest van Allah´s schepping die Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) ook aanbidden en prijzen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt hierover:

"De zeven hemelen en de Aarde en wie er in hen zijn, roepen Zijn Glorie uit en er is niets of het roept Zijn glorie uit met Zijn lof prijzen en toch begrijpen jullie hun glorie roep niet." (17:44).

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) geeft ons in de volgende aya de reden van ons bestaan:

"En Ik heb de Djinn´s en de mens slechts geschapen om Mij te. Ik wens van hen niet van levensonderhoud te worden voorzien en Ik wens niet dat zij mij voeden. Allah is de voorziener die sterke kracht heeft." (Soerat Ad-dzarijaat: versen 56 - 58).

Allah bericht dus dat de wijsheid achter het scheppen van de mens en de djinn het dienen van Hem is. Hij, de Verhevene, heeft hun aanbidding niet nodig, integendeel, zij hebben het nodig omdat zij aan Allah onderdanig zijn.

De onderdanigheid bestaat uit Allah aanbidden zonder het aanbidden van een ander. De noodzaak daartoe voor een dienaar is groter dan die voor water en voedsel. Als de zaligheid van het aanbidden van Allah en de oprechtheid voor Hem het hart treft, dan is niets anders zo belangrijk en aantrekkelijk dan Hem te aanbidden. Men komt alleen af van de ellende en de problemen in dit leven door het aanbidden van Allah.

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Allah heeft de hel ontnomen aan ieder die verklaart heeft dat er geen andere God is dan Allah, op voorwaarde dat hij Allahs aangezicht heeft beoogd.' (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

Uit dankbaarheid zou de mens Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) moeten prijzen en aanbidden. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:

"Prijs dan de Glorie van jouw Rabb." (110:3).

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft ons op deze Aarde geplaatst om ons te testen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:

"Degene die dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven,( en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht." (67:2).

"Voorwaar,wij hebben wat op de Aarde is een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven,(om te zien ) wie van hen het beste werk (verrichten). (18:17).

De Islamitische geloofsovertuiging is de enige die tot vrede, stabiliteit, geluk en blijheid leidt. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

Welnee! Wie zich geheel aan Allah overgeeft en goed doet, die ontvangt zijn beloning bij zijn Heer. Zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn. (Soerat Al-qamar: vers 49 - 50)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft uitgelegd dat toen Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) Adam had geschapen, Hij hem (Adam) liet getuigen op een plaats genaamd Na´maan op de 9de dag van de twaalfde maand (Arafat). Hij haalde toen uit Adam al zijn nakomelingen die geboren zouden worden tot het einde der wereld, generatie na generatie, en Hij (Geprezen en Verhevene is Hij) liet hen voor Hem verschijnen om hen ook een getuigenis te laten afleggen. Hij sprak direct tot hen en liet hen getuigen dat Hij hun Rabb is. ( Ahmad).

De mensen worden geboren in de staat (Fitrah) en zijn dus moslim als ze geboren worden. Het zijn de ouders die hen veranderen tot een christen of een jood etc. De Fitrah geeft aan dat de mens een God nodig heeft en het nodig heeft om Hem te aanbidden.

"Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet." (30: 30).

Dus ieder mens is verantwoordelijk voor het geloof in Allah welke in iedere ziel is ingeprent.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 35401 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Al imaan
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld