Breaking News

Al imaan (Het geloof)

De centrale doctrine van Islam heeft betrekking op de Eenheid van God; er is niets of niemand anders die het waard is aanbeden te worden dan God. Hij is Volmaakt, Heilig en Eeuwig. Hij is de meeste Barmhartige, de meeste Genadevolle, en de Almachtigste. Hij heeft geen deelgenoten. Hij is de enige, Hij is zichzelf genoeg. Hij verwekt niet, noch is hij verwekt, en niets is Hem in enig opzicht gelijk. De Islam brengt een permanente relatie met God tot stand waardoor we bewust worden van zijn aanwezigheid als onze Helper in al onze bezigheden, tijdens ons aardse leven.
Deze eenheid van God is de eerste en belangrijkste pilaar van de Islam en elk andere overtuiging is daarop gebaseerd. Allah heeft de mensheid bevolen te geloven dat er maar één God is. Dat houdt in dat alleen Hij aanbeden mag worden. In de Koran staat:

En voorwaar, de moskeeën behoren toe aan Allah, roept daarom niemand naast Allah aan. (72:18)

Daarentegen heeft Hij ons verboden Hem deelgenoten toe te kennen, d.w.z. naast Hem anderen aanroepen in aanbidding. Allah zegt:

En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem. (4:36)

Ieder moslim is overtuigt dat zijn schepper Allah is, Degene die hem en de hele wereld met zijn gunst heeft geschapen. Hij is zijn God; hij heeft geen andere God naast Hem. Allah zegt:

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. (1:2)

Ieder moslim kent zijn Heer doormiddel van zijn tekens (wonderlijke gebeurtenissen) en zijn schepsels. Tot zijn tekens behoren de nacht, de dag, de zon en de maan, en tot zijn schepsels behoren de zeven hemelen, de zeven aarden en eveneens hetgeen wat daarin ligt en hetgeen ertussen ligt. Allah zegt:

En tot zijn tekenen behoren de nacht en de dag, de zon en de maan, knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden. (41:37)

Voorwaar, jullie Heer is Allah, Degene die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep. Daarna zette Hij zich op de troon neder. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst gesteld. Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend is Allah, de Heer der werelden. (7:54)

Het is dus Allah die het verdient als enige aanbeden te worden. Hij zegt:

O mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voorbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allah, terwijl jullie (het) weten. (2:21-22)

Inhoud van geloof

1- Geloof in slechts één God.

2- Geloof in de Engelen; Engelen zijn Gods dienaren die in opdracht van Hem taken uitvoeren.

3- Geloof in alle Profeten; de islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam tot Mohammed (vrede zij met het allen).
Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels. Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd.
Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.

4- Geloof in alle openbaringen van God; waaronder de Thora aan Mozes, de Psalmen aan David, het Evangelie aan Jezus, die oorspronkelijk door God zijn geopenbaard en die allen destijds zuivere bronnen van leiding waren voor de mensen van die tijd.

5- Geloof in het hiernamaals; volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk.

6. Geloven in de voorbestemming; Stellig geloven dat elke vorm van goed of kwaad is bepaald en voorbestemd door Allah, dat Hij doet wat Hij wil, dat er niets plaats vindt zonder Zijn instemming of buiten Zijn wil. Niets in deze wereld gaat boven Zijn beslissing en Hij is het die alles bepaald. Niemand kan afwijken van de voorbestemming. Men kan ook wat al vast staat in de "Al-lauh Al-mahfoudh", niet bestrijden.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 33416 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Al imaan
Meer in deze categorie: « Geloven in Allah
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld